Zaproszenie na zebranie - wybory

2020-02-04

Zarząd OSPSBHP Oddział Szczecin zawiadamia, że dnia 28 lutego 2020 r. o godzinie 11:30 w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Pszczelnej 7 w Szczecinie odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 

 

Na zebraniu zostaną przeprowadzone wybory Przewodniczącego oraz Zarządu Stowarzyszenia, a ponadto zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności przez kończący kadencję Zarząd. W związku z tym szczególnie zapraszamy do udziału w zebraniu.