Podsumowanie Konferencji

2019-10-21

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką konferencji.

Serdecznie dziękujemy za obecność, pomoc przy organizacji, a zwłaszcza za podzielenie się swoją wiedzą wszystkim prelegentom – Urzędowi Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie, BIOSAN Piła oraz Komplex PPOŻ BHP s.c. 

We wrześniu odbyła się konferencja zorganizowana przez OSPSBHP oddział w Szczecinie  pt. Zachowania ludzkie w procesach pracy, mające wpływ na powstawanie zagrożeń wypadkowych i chorobowych. W urokliwym Czarnocinie uczestnicy wzięli udział w ciekawych wykładach na temat wypadków przy pracy, niewłaściwej eksploatacji maszyn i urządzeń, konsekwencji nieprzestrzegania przepisów, a także właściwego przeprowadzania badań na stanowiskach pracy i przechowywania substancji chemicznych. Ponadto odbyły się również praktyczne warsztaty z zakresu obsługi podręcznych środków gaśniczych oraz zastosowania nowoczesnych technologii przy tworzeniu dokumentacji i prezentacji na szkolenia.